STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Houd je veiligheidsbeleid breed!

De Arbowet focust bij BHV vooral op brandbestrijding, ontruiming, te water raken en eerste hulp bij ongelukken (EHBO). Deze onderwerpen zijn zeker belangrijk, maar in de praktijk dekken ze vaak maar een deel van de aanwezige risico’s. Neem dus zeker ook andere bedreigingen mee in je veiligheidsbeleid.

BHV zoals in de wet omschreven richt zich vooral op inperken en bestrijden van calamiteiten. Effectiever en efficiënter is een risico-gerichte aanpak voor het veiligheidsbeleid: bepaal eerst hoe je risico’s kunt voorkomen of inperken en pas daarna wat je moet doen als het toch mis gaat. Dit vraagt dus om een integrale aanpak van veiligheid. Breng daarin bij voorkeur verbinding aan met het zorgcontinuïteitsplan.

  • Maak gebruik van de inzichten en instrumenten die er op het thema integrale veiligheid op brancheniveau zijn ontwikkeld. Lees hierover op www.deZorgbrandveilig.nl en Geen nood bij Brand.
  • Benut deze arbocatalogus. Er komen diverse onderwerpen aan bod die ook vanuit BHV-perspectief handig of van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan risico’s en oplossingen op het gebied van agressie en veiligheid of van ernstige infectieziekten.
  • Denk ook aan andere risico’s. Voorbeelden zijn agressie-incidenten, ongevallen met gevaarlijke stoffen of medicatie, overstromingen, stroomstoringen of criminaliteit.

Praktijkvoorbeelden