STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Het veiligheidsbewustzijn prikkelen: zo houd je iedereen scherp

Het vergt een hoog veiligheidsbewustzijn van medewerkers, cliënten en hun achterban om risico’s echt tegen te gaan. Dit bewustzijn moet je daarom regelmatig prikkelen. Neem in je BHV-plan systematisch momenten op waarin je aandacht besteedt aan evaluatie van de brandveiligheid en de BHV. Om te bepalen hoe het gesteld is met het bewustzijn kun je gebruik maken van de digitale evaluatiemethode veiligheidsmonitor uit het programma Geen Nood Bij Brand. Hieronder vind je diverse opties om het bewustzijn te bevorderen.

  • Maak geregeld een BHV-ronde. Een periodieke rondgang aan de hand van een checklist is een goed middel om risicovolle situaties te herstellen en het bewustzijn te prikkelen. Je kunt zo’n rondgang eigenhandig maken, maar het is ook mogelijk om teams dit zelf te laten doen. Of BHV’ers, een medewerker van de andere afdeling of een externe specialist.
  • Houd geregeld een oefening. De periodiek te houden BHV-oefening biedt niet alleen kansen om procedures en vaardigheden te toetsen. Je schept ook een goede gelegenheid om brandveiligheidsaspecten nog een keer stevig onder de aandacht te brengen.
  • Neem BHV mee in bestaande procedures. Een nieuwe cliënt, nieuwe medewerker, nieuwe inrichting, voorbereiding van de HKZ-audit, een open dag of ander evenement... Bij ieder bijzonder moment is sowieso aandacht nodig voor instructie over en beoordeling van de gevolgen voor de BHV. Bouw in de procedures die hier vaak toch al voor zijn (inwerken, intake, enzovoort) in dat brandveiligheid en BHV-aspecten expliciet worden meegenomen.
  • Leer van (bijna-) incidenten. Ieder incident of inzicht dat er een gevaar was dat niet eerder werd voorzien, is een belangrijke kans om te leren en beter te worden. Zorg dus dat die inzichten boven tafel komen en worden gedeeld. Een incidentenregistratiesysteem is hierbij bijzonder nuttig.