STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet zijn regels opgenomen over agressie en de Inspectie SZW handhaaft deze regels. Er zijn verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, en rechten voor ondernemingsraden. Ook in de cao van de gehandicaptenzorg zijn afspraken over agressief gedrag gemaakt.

Werkgevers

Werkgevers moeten er als ‘goed werkgever’ voor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet bevat de verplichtingen waaraan elke werkgever op het gebied van agressie moet voldoen

Werknemers

Als medewerker heb je de verplichting om je als ‘goed werknemer’ te gedragen, je moet naar vermogen bijdragen aan je eigen veiligheid en die van anderen. Op het gebied van agressie levert dit drie concrete verplichtingen en één recht op

Ondernemingsraden

De positie van ondernemingsraden is geregeld in de Arbowet en de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Op het gebied van werkdruk heeft de OR zowel rechten als verplichtingen.

Bij een arbeidsongeval...

Behalve de rechten en verplichtingen om agressief gedrag en/of de gevolgen daarvan te voorkomen, geldt ook de verplichting om ernstige arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW te melden. Een meldingsplichtig arbeidsongeval is een arbeidsongeval waarbij het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letsel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Bij blijvend letsel gaat het ook om chronische fysieke en psychische klachten. Ook als je later merkt dat deze zijn ontstaan, moet je ze op dat moment direct melden. Zie ook Brochure meldingsplichtige arbeidsongevallen van Inspectie SZW.

Meer wetgeving

In de Arbowet, Arbobesluit en de Arboregeling staan de wettelijke regels voor veilig en gezond werken. Meer weten? Kijk dan op www.arboportaal.nl of www.wetten.nl, of bekijk de cao-afspraken over agressief gedrag op vgn.nl.