STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Preventieve maatregelen op het gebied van brandveiligheid

Brandpreventie draait vaak om kleine dingen. Hierdoor kunnen maatregelen al snel overtrokken overkomen. Maar waar het om gaat is dat je de kans verkleint dat zo’n voorval zich voordoet en uiteindelijk een noodsituatie veroorzaakt. Daarom is het toch verstandig om er aandacht aan te besteden. Dit komt in de praktijk vooral neer op bevordering van het veiligheidsbewustzijn, zowel bij medewerkers en vrijwilligers als bij cliënten en hun achterban. Hieronder vind je diverse maatregelen die je kunt treffen.

  • Verstrek informatiematerialen. Denk bijvoorbeeld aan folders over brandveiligheid.
  • Overtuig met bewegend beeld. Films over brandveiligheid zijn heel geschikt om te laten zien hoe snel een brand om zich heen kan grijpen. Of hoe weinig je ziet als een kamer met rook is gevuld.
  • Neem brandpreventie mee in bestaande procedures. Spreek bijvoorbeeld af dat er bij intakes aandacht is voor brandveiligheid.
  • Stel huisregels op en handhaaf die. Zorg dat duidelijk is wat wel en niet mag op het gebied van roken, het gebruik van kaarsen en ander open vuur, brandbare versieringsmaterialen en de aankleding van werkruimtes. Eis brandvertragende materialen en meubilair. Stel strenge kwaliteitseisen aan de elektrische veiligheid van apparaten die gebruikt worden (denk bijvoorbeeld aan straalkachels, waterkokers, tosti-ijzers en andere apparatuur met een hoog vermogen en weinig veiligheidsvoorzieningen). Let ook op met apparatuur bij dagbestedingsactiviteiten. Maak afspraken met ouders/verzorgers hierover.
  • Besteed aandacht aan brandpreventie in inwerkprogramma’s. Door dit aspect bij het inwerken expliciet mee te nemen, onderstreep je het belang ervan. Ook garandeer je dat nieuwe medewerkers net zo veilig werken als collega’s die al langer aanwezig zijn.
  • Richt rookruimtes in. Door plaatsen aan te wijzen waar gerookt mag worden, voorkom je dat mensen het elders stiekem doen. Zo beperk je meteen het brandrisico dat onvermijdelijk aan roken verbonden is. En je draagt bij aan de rookvrije werkplek waar iedere medewerker volgens de wet recht op heeft!
  • Werk samen met de professionals. Er zijn goede ervaringen opgedaan met een integrale aanpak van brandrisico’s in samenwerking met de brandweer. Doe hier je voordeel mee!
  • Deel open over risico’s en incidenten. Hoe meer informatie wordt uitgewisseld des te beter. Dat bereik je niet door op zoek te gaan naar de ‘fouten’ van de ander. Straf elkaar dus niet af, maar zie alles in het perspectief van ‘wat is er nodig om het nog beter te doen?’.