STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je team

Als je de leiding hebt over een team of afdeling, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van het belang van veiligheid en goede bedrijfshulpverlening (BHV). Het allerbelangrijkste is dat er een goede veiligheidscultuur heerst. Randvoorwaarde daarin is dat punten gemakkelijk bespreekbaar gemaakt worden: het gaat niet om elkaar de schuld te geven of af te straffen, maar om gezamenlijk tot een betere prestatie te komen.
Ook moet iedereen weten wat hij in noodsituaties moet doen. Hieronder vind je vier aanknopingspunten die helpen om een team scherp te houden op deze punten. Bij ieder onderwerp kun je doorklikken naar meer tips en informatie.

Vier gesprekspunten voor het team

Het is belangrijk om met je team te bespreken welke gevaarlijke situaties zich kunnen voordoen en hoe jullie moeten reageren als dat gebeurt. Kunnen de cliënten zichzelf redden of hebben ze hulp nodig? Kun je omgaan met de technische installaties? Is alles bij de hand om noodsituaties snel te kunnen handelen? Zijn vluchtroutes bekend en goed begaanbaar? Doe je voordeel met de volgende BHV-gesprekspunten voor teams.

Ken je cliënten

Weet wat je van je cliënten kunt verwachten. Kunnen zij extra risico’s veroorzaken door hun gedrag? En zullen zij waarschuwen als er bijvoorbeeld brand ontstaat? En in de noodsituatie, zijn ze dan zelf in staat om te vluchten, misschien anderen te helpen of hebben ze veel hulp nodig bij het evacueren? Zorg dat je dit voor de groep in beeld houdt. Dat kan bijvoorbeeld door risico-profielen op te stellen met de methode van Geen Nood Bij Brand

Weet waar je in jouw team op kunt rekenen

De één is wat gemakkelijker dan de ander. Maar met veiligheid wil je niet sjoemelen. Welke afspraken of norm heb je hierover in het team: ‘niet zo moeilijk doen’ of ‘wat we kunnen voorkomen, dat doen we ook’? Bekijk met elkaar hoe je er in staat, zodat je op elkaar kunt rekenen.

Doe een oefening

Weten is stap 1 en doen is stap 2. In een noodsituatie zou iedereen op de automatische piloot de juiste dingen moeten doen. Daarom is het belangrijk te oefenen. Dat kan een door de BHV’ers georganiseerde oefening zijn, maar je kunt ook als team zelf BHV oefenen.

Let op bij veranderingen

Als een gebouw of werkruimte wordt ingericht, wordt er meestal goed stilgestaan bij de noodvoorzieningen. Dit is immers noodzakelijk om een vergunning te krijgen. Maar daarna wordt het gebouw gebruikt: er komen dingen bij, de inrichting wordt aangepast. Het is belangrijk om dan als team te bewaken dat dit niet ten koste gaat van de veiligheid en alert te blijven.