STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Wat zijn biologische agentia en infectieziekten

Biologische agentia is een verzamelnaam voor levende micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten die schadelijk kunnen zijn voor de mens. Als een mens wordt blootgesteld aan deze micro-organismen, kan hij of zij een infectieziekte oplopen. Als je in de gehandicaptenzorg werkt, loop je het risico om in contact te komen met schadelijke micro-organismen. Blootstelling kan plaatsvinden via vloeistoffen of vaste stoffen (bijvoorbeeld bloed, ontlasting, wondvocht of speeksel), via de lucht, via contact met dieren of met besmette voorwerpen (wasgoed, (medisch) afval).

Het is belangrijk  om de risico’s te kennen en zo veel mogelijk te beperken. Een infectie kan namelijk heel vervelende ziekten veroorzaken. Niet alleen bij jou zelf, maar ook bij je cliënten, je gezin en anderen in je omgeving.

Infectiepreventiebeleid

Iedere zorginstelling moet zorg dragen voor een infectiepreventiebeleid. Infectiepreventiebeleid heeft twee kanten: de veiligheid van de cliënten en de bescherming van de medewerkers tegen ‘biologische agentia’ volgens de Arbowet. Je kunt deze beide zaken niet los van elkaar zien.  Infectieziekten maken immers geen onderscheid tussen personen.

Bekende en minder bekende ziekmakers: heb jij ze in beeld?

Met infectieziekten bedoelen we in deze arbocatalogus nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan micro-organismen. Hieronder vallen onder meer bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. De bekendste infectieziekten in de zorgsector zijn hepatitis A en B, MRSA, Noro-virus, HIV en de griep. Maar er zijn ook andere nadelige gezondheidseffecten mogelijk.

Voorkom besmetting en verspreiding

Wil je het risico op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk houden, dan is het belangrijk te kijken met welke risico’s je precies te maken hebt. Dit hangt onder meer af van het type werkzaamheden. Wat je concreet kunt en moet doen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, hangt vervolgens af van je precieze functie en werkplek.

Door het nemen van passende hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen houd je het risico op besmetting en verspreiding zo klein mogelijk.

In dit onderdeel van de arbocatalogus vind je oplossingen en tools op uiteenlopende niveaus: