STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als het jouw taak is om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met agressief gedrag omgaat, valt er veel te regelen en te doen. Van preventie tot nazorg, van risico- inventarisatie tot de evaluatie van maatregelen: er zijn tal van manieren om bij te dragen aan een sluitend beleid. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Laat zien dat je veiligheid belangrijk vindt

Veiligheid in de gehandicaptenzorg gaat over cliënten en medewerkers: mensen van vlees en bloed. Daarom mag jouw beleid tegen agressie in geen geval een papieren tijger zijn. Met je acties kun je het veiligheidsbewustzijn en vermogen tot handelen vergroten. Laat dus zien dat jij je inzet voor maximale veiligheid! Hier vind je vijf manieren om dat te doen.

Ontwikkel het veiligheidsbeleid

Goed veiligheidsbeleid is allereerst gericht op het voorkomen van agressief gedrag, maar helpt ook om adequaat te reageren als het zich toch voordoet. Daarnaast is het voortdurend in beweging: je zult steeds opnieuw moeten inventariseren, organiseren, uitvoeren en evalueren. Zo houd binnen je organisatie een verbetercyclus op gang.

Voorkom agressief gedrag zo veel mogelijk

Agressie voorkomen is altijd de beste manier om de risico’s te beperken die met deze vorm van ongewenst gedrag samenhangen. Maak dus werk van een goed preventief beleid. In de praktijk zijn er allerlei preventieve maatregelen die je kunt nemen.

Handel daadkrachtig en leer

Ook binnen het best mogelijke preventieve beleid blijven incidenten helaas altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk om ook na te denken hoe je organisatie in zulke gevallen het best kan reageren. En hoe je maximaal van zulke incidenten leert, zodat je je beleid steeds kunt blijven aanscherpen. Deze lijst van maatregelen tijdens en na een incident helpt je op weg.

Zorg goed voor medewerkers!

Omdat incidenten altijd mogelijk blijven, is het zaak om medewerkers na afloop goed op te vangen. Zorg voor een goede procedure voor opvang, ondersteuning en nazorg. Met deze tips voor een goed nazorgbeleid steun je medewerkers bij de verwerking en voorkom je ziekte en uitval.

Zorg voor een continue dialoog over veiligheid

Angst voor intimidatie en agressie vreet aan de vitaliteit van zorgprofes­sionals, nog meer dan de intimidatie en agressie zelf. Je onveilig voelen kan leiden tot psychosociale klachten, ziekteverzuim of juist presenteïsme. Door te praten over dilemma’s en onveilige gevoelens kunnen veel klachten voorkomen of weggenomen worden.