STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor jezelf

Als je op het gebied van infectieziekten besmetting wilt voorkomen, is persoonlijke hygiëne erg belangrijk. Daarnaast is het van belang dat je zorgvuldig werkt in situaties waar blootstelling kan optreden. Wat dit concreet betekent vind je hieronder. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie en tips.

Besmetting voorkomen lukt natuurlijk alleen goed als je weet hoe je infecties kunt oplopen. Zorg dus dat je weet wat de voornaamste blootstellingsroutes zijn.

Maak werk van persoonlijke hygiëne

De overdracht van ziekten vindt voor het grootste deel plaats via de handen. Een goede handhygiëne (handen wassen, handdesinfectie, gebruik van handschoenen) is een van de meest effectieve manieren om besmettingen te voorkomen. Wondjes op jouw huid kunnen risico’s opleveren en moeten worden voorzien van een waterafstotende pleister. Bij verzorgende handelingen moeten handschoenen worden gedragen. In de neus kunnen micro-organismen voorkomen, die verspreid worden bij niezen, hoesten of snuiten.
Goede persoonlijke hygiëne is dus van het grootste belang.

Houd de werkomgeving schoon

Micro-organismen kunnen zich verspreiden door werkruimtes. Zorg daarom dat je de werkomgeving zo schoon mogelijk houdt en biologisch materiaal zo min mogelijk verspreidt. Deze praktische tips over schoonhouden helpen je daarbij.

Reinig en desinfecteer vervuilde oppervlakken

Bij het schoonhouden van de werkomgeving kun je te maken krijgen met vervuiling door stoffen die biologische agentia bevatten. Denk bijvoorbeeld aan bloed, ontlasting of speeksel. In zulke gevallen is het van belang dat je weet hoe je zulke plekken moet schoonmaken en desinfecteren.

Let extra op bij zwangerschap en borstvoeding

Ben je zwanger of geef je borstvoeding dan lopen jij en je kind extra risico. Daarom is het zaak om extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

Volg de specifieke regels rond jeugdigen (jonger dan 18 jaar)

Jeugdigen worden als risicogroep gezien en worden daarom extra beschermd in de Arbowet. Sommige werkzaamheden met infectierisico’s mogen jeugdigen niet uitvoeren.

Tips voor cliëntgebonden handelingen

Werk jij met cliënten? Dan zijn er diverse punten waar je specifiek aandacht aan kunt besteden om de kans op infectieziekten zo klein mogelijk te maken. Kijk wat jij kunt doen om gezond te blijven.

Tips voor ondersteunende functies

Heb je een ondersteunende functie? Dan kom je mogelijk in contact met vervuild wasgoed, afval, vieze oppervlakken of smerige kooien en stallen. In al deze gevallen is het belangrijk om te weten wat jij kunt doen om de kans op infectie door schadelijke micro-organismen te verkleinen.

Vaccinatie kan bijdragen aan beperking van het risico van infectieziekten. Niet alleen voor jou zelf, maar ook voor je omgeving. Zeker een overweging waard dus! 

Weet wat je moet doen bij een prik-, snij-, bijt,- krab, spuug- of spatincident

Weet wat je moet doen als het een keer mis gaat. Kan het incident kwaad? In sommige gevallen wel en dan is het zaak snel actie te ondernemen. Ook als dat in de avond of nacht gebeurt. Zorg dat je weet wat je moet doen bij een incident

Weet wat je moet doen bij een beet of verwonding door een dier

Als je wordt gebeten door een dier of een teek op je huid hebt, betekent dit niet meteen dat je ziek wordt. Maar het is wel zaak direct te handelen en daarna goed op te letten. Kijk wat je doet bij een dierenbeet of een teek op je huid