STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Noodsituaties oefenen: vier praktische aandachtspunten

Ook al heb je bij het opstellen van het BHV-plan erg goed nagedacht en ook al zijn de mensen goed opgeleid, in werkelijkheid zullen er altijd zaken zijn die toch anders lopen dan je had bedacht. Om echt goed voorbereid te zijn is het daarom nodig om regelmatig een BHV- of ontruimingsoefening te doen. Hieronder vind je hiervoor praktische aandachtspunten.

  • Maak het zo echt mogelijk. Een oefening moet natuurlijk zo goed mogelijk aansluiten bij de realiteit. Oefen dus zoveel mogelijk in de eigen ‘echte’ situatie. Betrek voor zover mogelijk de cliënten in de oefening. Kijk wat ze kunnen bijdragen en ook hoe ze reageren op noodsituaties. Zo help je meteen ook de cliënten om aan dit soort situaties te wennen.
  • Oefen ook in delen. Je hoeft echt niet telkens een megagrote oefening of totale ontruiming te houden. Dat levert een onnodige belasting van je organisatie op. Bovendien kun je met kleinere oefeningen beter de details fijnslijpen. Oefen in de loop van de tijd alle verschillende delen van het BHV-plan. Stel samen met het hoofd BHV scenario’s op om de diverse onderdelen uit te proberen.
  • Droogoefenen werkt ook: het in gesprek doorlopen van scenario’s met het team helpt ook en kost relatief weinig tijd. Een goede werkvorm daarvoor is de Tabletop-oefening.
  • Zorg voor een goede evaluatie. Je oefent om te leren, dus haal uit oefeningen wat erin zit. Wijs ‘waarnemers’ aan en laat die tips geven na afloop.