STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je team

Van gedegen voorbereiding tot goede evaluatie: als leidinggevende, gedragsdeskundige of andere professional heb je veel mogelijkheden om het veiligheidsbewustzijn van een groep medewerkers te vergroten en hen op het gebied van agressief gedrag te ondersteunen en te begeleiden. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je samen met een groep aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Analyseer en organiseer

Wat zou er kunnen gebeuren? Wat voor incidenten hebben er op het gebied van agressie al eens plaatsgevonden? Hoe is daar toen mee omgegaan? Wat gaat goed en wat kan beter? Analyseren en organiseren is van belang om een team goed voor te bereiden op agressief gedrag. 

Stimuleer om te leren

Het is heel belangrijk dat medewerkers leren om agressief gedrag zo veel mogelijk te voorkomen en goed te reageren op incidenten die zich toch voordoen. Ga hierbij uit van het principe dat leren een continu proces is en besteed er regelmatig aandacht aan. Je kunt het leren op veel manieren stimuleren.

Sta samen sterk

Op het moment dat er agressief gedrag voorkomt, hoop je dat het de medewerkers van je team lukt om toe te passen wat er is geleerd en afgesproken. Werken je medewerkers samen? Schiet dan je collega zo nodig te hulp. Werken medewerkers alleen? Dan is het des te belangrijker om je collega via ondersteuning bij alarm slaan en eerste opvang te laten merken dat je betrokken bent! Je kunt veel doen rondom alarm slaan en eerste opvang bieden!

Altijd melden, bespreken, handelen én leren

Stimuleer medewerkers om elk incident te melden. Neem elke melding serieus en bespreek ieder incident met de betrokkenen. Ga na wat je moet doen om het gebeurde voor zowel de medewerker als de veroorzaker goed af te ronden. En vraag je af wat je van het incident kunt leren. Dat zijn de vier regels die je bij elk incident moet toepassen

Bied de medewerker nazorg

Regel na afloop van incidenten opvang en nazorg voor medewerkers. Bied direct en op wat langere termijn ondersteuning. En bepaal vooral per geval wat nodig is, want goede nazorg is altijd een kwestie van maatwerk.