STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Wat is fysieke belasting?

Tillen of ongunstige werkhoudingen: wie met cliënten werkt, heeft er dagelijks mee te maken. Ook in ondersteunende functies in de gehandicaptenzorg kan sprake zijn van lichamelijk inspannende werkzaamheden. En daarnaast zorgt het gebruik van computers, tablets en smartphones voor fysieke belasting. Lichamelijke inspanning hoort bij werk, is normaal en zelfs gezond. Tegelijkertijd is fysieke overbelasting in de gehandicaptenzorg één van de belangrijkste arborisico's, vaak in de combinatie met hoge werkdruk. Er zijn tal van oplossingen.

Check je eigen kennis

Opent externe link in nieuw schermLeerstand is een website waarop je je eigen kennis en vaardigheden op het gebied van fysieke belasting kunt beoordelen. Je beantwoordt een aantal vragen, vult je naam in en vervolgens krijg je een persoonlijk leeradvies. Er zijn twee vragenlijsten: een voor zorgverleners (15 vragen) en een voor medewerkers in ondersteunende diensten (12 vragen). Het leeradvies bestaat uit links naar artikelen, films, e-learning, etc. die voor de medewerker relevant zijn.

Een sluipend proces

Het lastige van fysieke overbelasting is dat je te maken hebt met een sluipend proces. We weten wat de gevolgen kunnen zijn, maar het is gemakkelijker om vandaag “even door te gaan” dan oog te hebben voor mogelijke klachten van morgen. Gezond blijven werken, nu en later, vraagt daarom om een bepaalde basishouding. Het is de kunst je er steeds van bewust te zijn dat fysieke overbelasting in het heden kan leiden tot klachten in de toekomst. Om dit dilemma op te lossen zijn door de sociale partners en de overheid de Opent externe link in nieuw schermPrakrijkrichtlijnen Fysieke Belasting geformuleerd. Die geven precies aan wanneer fysieke belasting overgaat in fysieke overbelasting.

Ken jouw specifieke risico’s!

Fysieke belasting heeft vele vormen en gedaanten. Wil je jouw risico’s terugbrengen, dan is het belangrijk na te gaan met welke soort(en) fysieke belasting je precies te maken hebt. Als je direct met cliënten werkt vul je daarvoor de online TilThermometer voor je groep, afdeling of locatie in. Heb je een een ondersteunde functie, dan vul je de Opent externe link in nieuw schermRugRadar in.

Houd je aan de Praktijkrichtlijnen

Om lichamelijke overbelasting te voorkomen is het essentieel je te houden aan de Praktijkrichtlijnen zoals ze door de sociale partners en de overheid zijn afgesproken. Tot deze grenzen kun je veilig zonder hulpmiddelen werken, maar zal je heel goed moeten weten hoe je dat kunt doen. En als jouw belasting boven de grens komt die door de Praktijkrichtlijnen zijn aangegeven, moet je een hulpmiddel gebruiken. Je moet dan ook weten hoe je zo’n hulpmiddel goed gebruikt.

Snelstartoptie voor ergocoaches

Ben jij ergocoach binnen de gehandicaptenzorg? Dan vervul je op het gebied van fysieke belasting een sleutelrol door directe collega’s te adviseren en je organisatie te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van preventief beleid. Benut deze snelstartoptie om direct aan de slag te gaan met informatie die voor jou van belang is.