STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Streef naar een integraal beleid

Op het niveau van een organisatie heeft het vraagstuk van infectieziekten twee kanten: de veiligheid van de cliënten en de bescherming van de medewerkers. Je kunt deze beide zaken niet los van elkaar zien: het is juist zaak om een integraal beleid te hebben.

Inventariseer en evalueer de risico's

Infectieziekten vormen binnen de gehandicaptenzorg een complex risico. Wil je hier goed grip op krijgen, dan is een aanvullende RI&E zeker geen overbodige luxe.

Stel een plan van aanpak op

Op basis van de RI&E kun je een plan van aanpak opstellen om de risico’s te beheersen. Begin met een plan op hoofdlijnen. Vermijd hierin details die je plan onoverzichtelijk maken: breng die liever onder in aparte documenten/regelingen.

Heb kwetsbare groepen in het vizier

Er zijn binnen je organisatie enkele groepen die bijzondere aandacht verdienen. Omdat ze extra kwetsbaar zijn, of omdat de arbeidsrelatie met hen het lastiger maakt om goed vat te krijgen op de risico’s. Maak specifieke afspraken voor deze kwetsbare groepen.

Zorg voor opleiding, voorlichting en instructie

Opleiding, voorlichting en instructie zijn belangrijk. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor cliënten, vrijwilligers en andere derden die ondersteuning geven. Mogelijkheden om dat in te vullen vind je in de tips voor voorlichting en instructie infectieziekten.

School ook de deskundigen

Opleiding, voorlichting en instructie over infectieziekten vragen om bijzondere expertise. Daarom is het verstandig om opleiders, preventiemedewerkers, arbocoördinatoren en andere arbodeskundigen binnen een organisatie op dit gebied extra scholing aan te bieden.

Bestrijd risico’s zo veel mogelijk bij de bron

Het risico op besmettingen beperken is steeds weer maatwerk. Het volledig wegnemen van het risico is niet mogelijk: er zullen altijd besmettingsgevaren zijn. Je aanpak moet er daarom op gericht zijn het risico zo klein mogelijk te houden. Volg hierbij de arbeidshygiënische strategie.

Richt werkruimtes slim in

Slimme keuzes op het gebied van materialen en inrichting helpen om het risico op besmettingen te beperken. Vier praktische tips voor hygiënisch inrichten.

Vergeet de dagbesteding niet

Neem in je beleid ook de plekken mee waar medewerkers en cliënten gedurende de dag werken en verblijven. Hier kleven soms risico’s aan die in de gangbare richtlijnen voor infectiepreventie minder uitvoerig zijn beschreven. Het is handig om gebruik te maken van de aanwijzingen die andere sectoren hierover geven.

Denk aan de ambulante dienst

Als cliënten in hun eigen woning zorg ontvangen, bevindt de zorgverlener zich op het gebied van hygiëne en inrichting in een afhankelijke positie. Min of meer hetzelfde geldt bij bezoek aan externe behandellocaties. Kijk wat je kunt doen om de risico’s bij ambulante zorg te beperken. 

Zorg voor een goed vaccinatiebeleid

Vaccinatie kan bijdragen aan beperking van het risico van infectieziekten. Je moet wel gericht te werk gaan en vooraf instemming krijgen van de ondernemingsraad.

Werk met een procedure voor prik-, bijt-, spat- en snijaccidenten

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen zich altijd incidenten voordoen waarbij er een gevaar op besmetting met bijvoorbeeld hepatitis B, hepatitis C of HIV is. Hiervoor maak je een (prikaccidenten)protocol dat waarborgt dat bij prik-, bijt-, spat- en snijincidenten meteen goed gehandeld wordt.

Hanteer een procedure voor registratie en analyse van incidenten

Ieder incident is een moment waar je lering uit kunt en moet trekken. Niet om schuldigen aan te wijzen, maar om te onderzoeken hoe het beter kan. Richt een procedure in om ervoor te zorgen dat ieder incident wordt gemeld, geregistreerd en geanalyseerd. Sluit hierbij aan bij de MIM-procedure (Melding Incidenten Medewerker).