STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet en de cao zijn regels opgenomen over fysieke belasting. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hier vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden.

Het Burgerlijk Wetboek verplicht iedere werkgever tot ‘goed werkgeverschap’. Het Arbobesluit voegt daar een aantal concrete zaken aan toe die elke werkgever op het gebied van fysieke belasting moet hebben geregeld. Bekijk hier de verplichtingen van de werkgever op hoofdlijnen 

Het Burgerlijk Wetboek verplicht iedere werknemer om zich als ‘goed werknemer’ te gedragen. De Arbowet voegt hieraan toe dat een werknemer naar vermogen bij moet dragen aan zijn eigen veiligheid en die van anderen. Op basis hiervan mag een werkgever enkele concrete zaken van medewerkers verlangen.

De ondernemingsraad is als werknemersvertegenwoordiger de partij die samen met de werkgever het beleid rond fysieke belasting kan vormgeven. Hiervoor heeft de OR een aantal instrumenten ter beschikking.

De CAO Gehandicaptenzorg geeft een nadere invulling van de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet.

Meer wetgeving

In de Arbowet en het Arbobesluit staan de wettelijke regels voor veilig en gezond werken. Meer weten? Kijk dan op http://wetten.nl. Voor de wetgeving rond fysieke belasting en beeldschermwerk ga je naar hoofdstuk 5 van het Arbobesluit.