STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/werkdruk-werkplezier.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet zijn regels opgenomen over psychosociale arbeidsbelasting, waar ook werkdrukproblematiek onder valt. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Er zijn verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, en rechten voor ondernemingsraden. Ook in de cao van de gehandicaptenzorg zijn afspraken over werkdruk en PSA gemaakt.

Werkgevers moeten er als ‘goed werkgever’ voor zorgen dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. De Arbowet noemt de verplichtingen waaraan elke werkgever moet voldoen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting.

Als medewerker heb je de verplichting om je als ‘goed werknemer’ te gedragen. Daar horen op het gebied van veiligheid en gezondheid enkele specifieke verplichtingen bij.

De positie van ondernemingsraden is geregeld in de Arbowet en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op het gebied van werkdruk heeft de OR zowel rechten als verplichtingen.

Meer wetgeving

In de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling staan de wettelijke regels voor veilig en gezond werken. Meer weten? Kijk dan op www.arboportaal.nl of www.wetten.nl, of bekijk de cao-afspraken over werkdruk op vgn.nl.