STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

De voordelen van de BHV-risico-inventarisatiematrix gehandicaptenzorg

De BHV risico-inventarisatiematrix gehandicaptenzorg helpt je om goed in kaart te brengen welke risico’s er binnen jouw organisatie zijn. Het gaat in de eerste plaats om gevaren op het gebied van brandveiligheid, maar ook andere gevaren waar je als organisatie goed op voorbereid wilt zijn komen aan bod. De voordelen op een rijtje.

  • Branchemaatwerk: de matrix is ontwikkeld binnen de gehandicaptenzorg en specifiek bedoeld voor organisaties die binnen deze branche actief zijn. Hij geeft een goed overzicht van alle risico’s die aan de orde zijn.
  • Eenvoudig prioriteren: naast een inventarisatie biedt de tool ook de mogelijkheid om te bepalen wat de ernst van iedere bedreiging is. Zo kun je prioriteiten stellen en zorg je ervoor dat acties in de juiste samenhang plaatsvinden. Ook helpt dit om de taken scherp toe te wijzen aan medewerkers of functies in je organisatie.
  • Automatisch rekenwerk: de BHV risico-inventarisatiematrix bestaat uit een Excelbestand met 5 tabbladen. Die maken allemaal automatische berekeningen van de risicoscores, dus dat werk blijft jou bespaard!
  • Compleet met handleiding: bij het Exceldocument hoort een handleiding. Handig voor als je tegen problemen of twijfelgevallen aanloopt. En om je bij het eerste gebruik goed voor te bereiden.

Niet alleen gericht op BHV

De BHV risico-inventarisatiematrix gehandicaptenzorg is gericht op integrale veiligheid en heeft dus een breder aandachtsgebied dan alleen BHV. Ben jij uitsluitend verantwoordelijk voor BHV, dan is het verstandig om bij het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen overleg te voeren met degene die binnen je organisatie de integrale veiligheid onder zijn hoede heeft. Wil je aan de slag met noodmaatregelen voor incidenten op het gebied van agressie en geweld, dan is het handig om in deze arbocatalogus het onderdeel over agressie & veiligheid te bekijken.