STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Opleiden van medewerkers met BHV-taken: een kwestie van maatwerk

Medewerkers die BHV-taken hebben, moeten passend worden opgeleid. Dit betekent meestal dat je verschillende soorten opleidingen gaat aanbieden. Maatwerk is hierbij een sleutelbegrip.

  • Maak onderscheid op basis van rollen en taken. In de gehandicaptenzorg zijn vaak álle medewerkers bij de BHV betrokken omdat cliënten zichzelf niet goed kunnen redden. Maar dit betekent natuurlijk niet dat iedereen ook een BHV-diploma moet halen. Ook hoeft meestal niet iedere BHV’er alle BHV-taken te kunnen verrichten.
  • Zorg voor intern maatwerk. Een standaard BHV-opleiding sluit vaak niet goed aan bij de BHV-behoeften van instellingen in de gehandicaptenzorg. Vooral de aanwezigheid van kwetsbare, niet-zelfredzame cliënten stelt hogere eisen. Zorg voor maatwerkopleidingen die intern kunnen worden gegeven.
  • Ken de beperkingen van e-learning. Online BHV-kennis bijhouden is prima en er zijn op dit gebied diverse aanbieders die je van dienst kunnen zijn. Maar alleen e-learning aanbieden is nooit voldoende. Een belangrijk vereiste bij BHV is dat iemand niet alleen moet weten wat nodig is, maar het ook moet kunnen. Dit vereist praktijkinstructie en oefening.
  • Zorg voor voldoende herhaling en oefening. Omdat het bij BHV draait om het kunnen handelen en liefst zo snel mogelijk, is opleiden alleen nooit genoeg. Medewerkers met BHV-taken moeten ook regelmatig oefenen. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van een ontruiming, het gebruiken van een schuimblusser of het verrichten van EHBO-handelingen. Er zijn herhalingslessen en oefeningen nodig om voldoende vaardigheid te ontwikkelen en te behouden.