STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Wat is agressie voor risico?

Schelden, slaan, knijpen, treiteren, spugen… in de gehandicaptenzorg komen allerlei vormen van agressief gedrag voor. Bijvoorbeeld tussen cliënten onderling, of van cliënten naar medewerkers. En ook medewerkers, familie en bezoek kunnen zich misdragen.

Denk niet ‘dat het er nu eenmaal bij hoort’

Agressief gedrag van cliënten is vaak gevolg van hun beperking. Je kunt het ook ‘moeilijk leesbaar’ of ‘onbegrepen’ gedrag noemen. Het kan lastig zijn om het gedrag aan te zien komen en er op te reageren. Toch is het verstandig om je erin te verdiepen en je af te vragen wat jij als medewerker, leidinggevende of andere functionaris kan doen om het werk veiliger te maken. Want al doet de cliënt het niet expres, agressie kan het werkplezier en gevoel van veiligheid stevig vergallen. Je kunt er ziek van worden, fysiek en mentaal. Positief geformuleerd betekent minder agressief gedrag meer ruimte voor goede zorg! Meer veiligheid is prettig voor medewerkers én cliënten. Als je de diverse vormen van agressie kent, kun je ook beter bepalen wat je er tegen kunt doen.

De gehandicaptenzorg accepteert agressie en geweld niet!

Vind jij dat iedereen in de gehandicaptenzorg veilig moeten kunnen werken? Dan is het belangrijk om te weten dat je hierin niet alleen staat. De sociale partners in de gehandicaptenzorg vinden dit onderwerp zó belangrijk dat ze er een gezamenlijk statement over hebben opgesteld.

Zó werk je zo veilig mogelijk

De beste manier om agressie tegen te gaan is natuurlijk om dit ongewenste gedrag voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om te weten wat je kunt doen als het toch plaatsvindt. Voor beide zijden van de medaille vind je hier praktische oplossingen en tools.