STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de cao Gehandicaptenzorg zijn regels opgenomen over bescherming van medewerkers tegen biologische agentia. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hieronder vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie.

Werkgever

Het Opens external link in new windowBurgerlijk Wetboek verplicht iedere werkgever tot ‘goed werkgeverschap’. Het Arbobesluit voegt daar een aantal concrete zaken aan toe die elke werkgever op het gebied van infectierisico’s (‘biologische agentia’ genoemd in de wetgeving) moet hebben geregeld. Bekijk hier de verplichtingen van de werkgever op hoofdlijnen.

Werknemers

Het Opens external link in new windowBurgerlijk Wetboek verplicht iedere werknemer om zich als ‘goed werknemer’ te gedragen. De Arbowet voegt hieraan toe dat een werknemer naar vermogen bij moet dragen aan zijn eigen veiligheid en die van anderen. Op basis hiervan mag een werkgever enkele concrete zaken van medewerkers verlangen. Daarnaast heeft de werknemer na (mogelijke) blootstelling aan biologische agentia recht op een arbeidsgezondheidskundig onderzoek en vaccinatie als dit nodig is.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is als werknemersvertegenwoordiger de geleding die samen met de werkgever het beleid rond infectierisico’s kan vormgeven. Daarvoor heeft de OR een aantal instrumenten ter beschikking.

Cao

In de cao Gehandicaptenzorg is op één punt een afspraak gemaakt die betrekking heeft op infectierisico’s. Dit gaat erom dat de medewerker verplicht is mee te werken aan medisch onderzoek.

Meer wetgeving

In de Arbowet en het Arbobesluit staan de wettelijke regels voor veilig en gezond werken. Meer weten? Kijk dan op http://wetten.nl Voor de wetgeving rond infectierisico’s (in de wetgeving ‘biologische agentia’ genoemd) ga je naar hoofdstuk 4, afdeling 9 van het Arbobesluit.