STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een team

Als je in de gehandicaptenzorg de leiding hebt over een team, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat jullie samen goed omgaan met de risico’s op het gebied van infectieziekten. Hieronder vind je diverse acties die je kunt ondernemen om er als team voor te zorgen dat het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Bij iedere actie kun je doorklikken naar nadere informatie en tips.

Beoordeel en los op

Bacteriën, virussen en schimmels kunnen tot gezondheidsschade leiden. Maar wat de risico’s precies zijn, hangt af van de situatie. Zorg dat je weet wat je bij de verschillende werksoorten moet doen om medewerkers hiertegen te beschermen.

 

 

 

Zorg voor opleiding, voorlichting en instructie

Opleiding, voorlichting en instructie over biologische agentia en infectieziekten zijn belangrijk. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor cliënten, vrijwilligers en andere derden die ondersteuning geven. Doe je voordeel met deze tips voor voorlichting en instructie.

Houd elkaar scherp

Er is een verschil tussen kennis en gedrag, tussen weten en doen. Elkaar scherp houden betekent dat het normaal moet zijn om elkaar aan te spreken op verkeerd of afwijkend gedrag. Maar ook dat er aandacht is voor correct en positief gedrag.

Heb oog voor bijzondere kwetsbaarheid en risico’s

Als medewerkers (ook vrijwilligers!) besmet zijn of bijvoorbeeld door ziekte een verminderde weerstand hebben, verwondingen hebben, jonger dan 18 jaar zijn of zwanger zijn, is het zaak extra op te letten. De persoon in kwestie is mogelijk zelf kwetsbaarder, maar hij kan op zijn beurt ook weer een risico voor anderen vormen. Hier moet je op letten.

Streef naar voortdurende verbetering

Iedereen die in de gehandicaptenzorg werkt, kan het belang inzien van hygiënisch werken. Maar je bent samen nooit uitgeleerd op dit punt. Zorg dus dat je hier een hoge ‘groepsnorm’ op hebt en streef naar voortdurende verbetering.

Meld mogelijke uitbraak van besmettelijke ziektes bij de GGD

Voor sommige infectieziektes die risico’s kunnen veroorzaken voor de algemene bevolking geldt de plicht om deze te melden bij de GGD. Dit is een verplichting uit de Opens external link in new windowWet Infectieziekten art. 26. Zijn er opvallend veel cliënten of personeelsleden ziek dan moet je dat signaleren. Het gaat om maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard bij cliënten of bij het begeleidend of verzorgend personeel. Pleeg hierover overleg met degene die verantwoordelijk is voor infectiepreventie.

Zet een hygiënist in

Infectierisico’s kunnen complexe vraagstukken opleveren. Kom je er zelf niet uit? Vraag dan ondersteuning van een specialist. Een hygiënist beschikt over bijzondere deskundigheid op dit gebied en kan je zeker verder helpen.