STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een team

Ben je leidinggevende, ergocoach of werk je in een zelfsturend team, dan sta je voor de uitdaging om met jouw team de kans op fysieke overbelasting zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder vind je praktische aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Bij ieder punt kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie en concrete oplossingen.

Beoordeel en los op

Knelpunten goed oplossen kan alleen als je ze scherp in beeld hebt. Met welke fysieke belasting heeft jouw team te maken en waar zitten de grootste risico’s op overbelasting? In de praktijk hangen de antwoorden op deze vragen meestal sterk af van de precieze werkzaamheden. Ga in je team na wat je kunt doen voor alle functies en werksoorten.

Zorg voor opleiding en instructie

Opleiding en instructie zijn belangrijk om praktijkrichtlijnen en hulpmiddelen goed toe te passen. Wat je op dit terrein moet doen, varieert per functie en werksoort. Dit overzicht helpt je op weg.

Houd elkaar scherp

Er is een verschil tussen kennis en gedrag, tussen weten en doen. Vraag je daarom af hoe de medewerkers binnen je team elkaar scherp kunnen houden. Jullie zullen elkaar niet alleen moeten aanspreken op verkeerd of afwijkend gedrag. Correct en positief gedrag stimuleren is minstens zo belangrijk.

 

 

Houd rekening met oudere collega's

Hoewel de onderlinge verschillen groot kunnen zijn, neemt de belastbaarheid bij het ouder worden onvermijdelijk af. Het is zaak om daar in de werkverdeling rekening mee te houden. Benut de tips om de fysieke belasting voor ouder wordende medewerkers te verminderen.

 

 

Pas goed op zwangere collega's

Zwangere collega’s zijn verminderd fysiek belastbaar. Zorg dat je hier voldoende rekening mee houdt. Dit kan vooral bij cliëntgebonden handelingen nog best een puzzel zijn. De volgende tips en aanknopingspunten bieden houvast.

Zoek samen naar oplossingen

Met elkaar bekijken hoe het werk soepeler en met plezier gedaan kan worden levert vaak verassend snel resultaat op. Zoek naar gedeelde oplossingen.

 

 

Zet een ergocoach in

Een ergocoach heeft binnen een afdeling of organisatie een extra verantwoordelijkheid voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Deze medewerker ondersteunt en begeleidt collega’s en fungeert als aanspreekpunt, aanjager en motivator. Benut de kennis en vaardigheden van de ergocoach als je samen met je team onderzoekt hoe je fysieke belasting kunt terugdringen.