STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede aanpak van fysieke belasting binnen een hele organisatie, dan is het vooral zaak om een doordacht beleid in te richten. Er valt er veel te doen, maar je kunt ook veel voordeel behalen.

Een goed beleid om fysieke belasting zo veel mogelijk te beperken is gebaseerd op een helder en compleet beeld van de aanwezige risico’s. De RI&E levert hiervoor een aanzet, maar volstaat niet omdat hij te algemeen is. Benut daarom de hulpmiddelen voor nadere inventarisatie en goed aansluitende oplossingen. Tot slot kan het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) waardevolle informatie opleveren. Voor de organisatie. Maar ook voor de individuele medewerker die hier aan meedoet.

Binnen de meeste organisaties in de gehandicaptenzorg zijn op enig moment wel jongeren tot 18 jaar, zwangere of borstvoeding gevende vrouwen of ouderen actief. Al deze groepen verdienen bijzondere aandacht omdat hun belastbaarheid afwijkt van die van de gemiddelde medewerker. Voor de eerste twee gelden bovendien aanvullende regels vanuit de Arbowet. Doe je voordeel met deze aandachtspunten.

Fysieke belasting beperken is maatwerk. De arbeidshygiënische strategie vormt zoals altijd het uitgangspunt. Daarnaast moet je zeker je voordeel doen met ervaringen en goede praktijken uit de gehandicaptenzorg én uit andere sectoren. Tot slot is een goed werkrooster bij nachtdiensten van groot belang voor het herstel. Lees meer over hoe je het aanpakt.

Zorg dat alle betrokkenen voorlichting en instructie krijgen. Dat zijn in de eerste plaats natuurlijk de werknemers. Maar ook inhuurkrachten, stagiaires en vrijwilligers mag je niet vergeten. De volgende aandachtspunten helpen je verder.