STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Een BHV-plan of ontruimingsplan opzetten: zo pak je het aan

Een goed BHV- of ontruimingsplan heeft heel wat meer om het lijf dan een regeling voor voldoende BHV-medewerkers en hun opleiding. Hoe organiseer je de BHV als de nood aan de man is? Hoe regel je dat er altijd een bekwame medewerker beschikbaar is die zo snel mogelijk handelend op kan treden? En hoe zorgen jullie ervoor dat in zulke gevallen ook goed wordt samengewerkt? Voor het opzetten van een gedegen ontruimingsplan is de  NEN-norm NTA 8112 'Leidraad voor een ontruimingsplan' (tegen betaling) beschikbaar bij het NNI.  Hieronder vind je diverse tips voor een goed BHV-plan.

 • Werk scenario’s uit. Het is van belang om goed te bekijken welke acties in uiteenlopende noodsituaties doeltreffend zijn. Scenario’s zijn hierbij onmisbaar. Op basis van beschrijvingen van wat er zou kunnen gebeuren kun je bepalen wat de acties achtereenvolgens moeten zijn. En wie dan wat gaat doen.
 • Onderscheid de diverse acties van elkaar. Aan vage omschrijvingen heb je niet veel, die bieden geen houvast als het erop aankomt. Omschrijf dus in ieder scenario welke handelingen BHV’ers en medewerkers precies verrichten. Het gaat dan onder andere om:
  • EHBO (verwonding, verbranding, gevaarlijke stoffen, reanimeren);
  • blussen (kleine brand);
  • alarmeren en reageren op de melding van een incident;
  • opschalen van acties (meer hulp oproepen);
  • wijze van ontruimen;
  • samenwerken met derden in de BHV.
 • Werk samen met de hulpdiensten. Een goed BHV-plan zorgt ervoor dat de BHV naadloos aansluit op hulpverlening door de professionele hulpdiensten. Maak afspraken met de brandweer en de ambulancedienst en omschrijf die in beide gevallen duidelijk in je plan.
 • Besteed aandacht aan de paraatheid. Een BHV- of ontruimingsplan is goed tót het wordt achterhaald door de werkelijkheid. Neem dus ook op hoe je controleert of alle voorzieningen op orde blijven. En hoe je oefeningen organiseert.

Afzonderlijk document of onderdeel van een breder plan

Het BHV- of ontruimingsplan kan als een afzonderlijk document bestaan. Maar het kan ook onderdeel zijn van een breder bedrijfsnoodplan. Hoe dit laatste kan worden ingevuld, lees je in onderstaande voorbeelden en publicaties.