STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een team

Als je in de gehandicaptenzorg de leiding hebt over een team, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat jullie samen goed omgaan met de risico’s op het gebied van infectieziekten. Hieronder vind je diverse acties die je kunt ondernemen om er als team voor te zorgen dat het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Bij iedere actie kun je doorklikken naar nadere informatie en tips.

Meld mogelijke uitbraak van besmettelijke ziektes bij de GGD

Voor sommige infectieziektes die risico’s kunnen veroorzaken voor de algemene bevolking geldt de plicht om deze te melden bij de GGD. Dit is een verplichting uit de Opens external link in new windowWet Infectieziekten art. 26. Zijn er opvallend veel cliënten of personeelsleden ziek dan moet je dat signaleren. Het gaat om maag- en darmaandoeningen, geelzucht, huidaandoeningen of andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectueuze aard bij cliënten of bij het begeleidend of verzorgend personeel. Pleeg hierover overleg met degene die verantwoordelijk is voor infectiepreventie.

Tools