STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een team

Als je in de gehandicaptenzorg de leiding hebt over een team, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat jullie samen goed omgaan met de risico’s op het gebied van infectieziekten. Hieronder vind je diverse acties die je kunt ondernemen om er als team voor te zorgen dat het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Bij iedere actie kun je doorklikken naar nadere informatie en tips.

Hygiëne en veiligheid: zó werk je aan voortdurende verbetering

Het voorkomen van infectieziekten is in ieders belang. Dat zal niemand betwisten. Maar de praktijk is weerbarstig: er kunnen altijd slordigheden en slechte gewoonten in het dagelijkse werk sluipen. Hieronder vind je tips om dit te voorkomen en juist te streven naar voortdurende verbetering.

  • Sta stil bij hygiëne. Als iets vanzelfsprekend is, kan de verleiding ontstaan om er in de dagelijkse gang van zaken niet zo scherp meer op te letten. Maar dat is in dit geval precies wat je niet wilt. Plan dus momenten in waarop je juist nadrukkelijk stilstaat bij de manier van werken.
  • Maak het concreet. Neem geregeld samen een concrete situatie of handeling onder de loep. Hoe gaan de collega’s te werk? Is dit inderdaad de meest hygiënische manier, of weet iemand een betere? Bespreek dit met teamleden.
  • Zoek niet naar schuldigen, maar naar wijze lessen. Zorg voor een sfeer waarin je samen op zoek bent naar verbeterpunten, niet naar mogelijkheden om elkaar verwijten te maken.
  • Pak het gestructureerd aan. Neem bijvoorbeeld de checklist nog een keer met elkaar door: wat doen we goed, wat kan nog beter?
  • Zorg voor herhaling. Agendeer het punt van hygiënisch werken regelmatig opnieuw, onder het motto ‘wat kunnen we hier nóg beter doen als het gaat om hygiëne en veiligheid’.
  • Streef naar eenduidig gedrag. Als er verschillen in opvatting zijn over wat nodig is, is het zaak dat deze besproken worden. Collega’s moeten op het gebied van infectieziekten blindelings op elkaar kunnen vertrouwen.