STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een team

Als je in de gehandicaptenzorg de leiding hebt over een team, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat jullie samen goed omgaan met de risico’s op het gebied van infectieziekten. Hieronder vind je diverse acties die je kunt ondernemen om er als team voor te zorgen dat het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Bij iedere actie kun je doorklikken naar nadere informatie en tips.

Infectieziekten voorkomen door elkaar scherp te houden

Het is belangrijk dat teamleden elkaar aanspreken op verkeerd of afwijkend gedrag. Maar ook dat ze elkaar weten te stimuleren in correct en positief gedrag. Drie praktische tips om elkaar op dit gebied scherp te houden.

  • Maak afspraken met elkaar. Het zou heel mooi zijn wanneer je als team de volgende afspraak met elkaar kunt maken: ‘we kiezen ervoor om onszelf gezond te houden en dus waken we over elkaar.’
  • Bevorder dat teamleden elkaar aanspreken op gedrag. Heb je samen afspraken gemaakt, dan ben je ook samen verantwoordelijk. Het is dus niet raar als de ene medewerker de andere een tip geeft. Of een compliment. Ook moet het normaal zijn om elkaar te corrigeren als iemand onverstandig met risico’s omgaat.
  • Benut de instrumenten die je hebt om dit te stimuleren. Als leidinggevende heb je op dit gebied diverse mogelijkheden. De informele manier, waarbij je direct reageert op gedrag van collega’s. En de formele, waarbij je veilig en gezond gedrag bespreekt in teambijeenkomsten en functionerings- en beoordelingsgesprekken van medewerkers.