STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een team

Als je in de gehandicaptenzorg de leiding hebt over een team, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat jullie samen goed omgaan met de risico’s op het gebied van infectieziekten. Hieronder vind je diverse acties die je kunt ondernemen om er als team voor te zorgen dat het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Bij iedere actie kun je doorklikken naar nadere informatie en tips.

Voorlichting en instructie infectieziekten: zo maak je er werk van

Voorkomen van infecties is teamwork. Hieronder lees je hoe je er werk van maakt.

  • Beperk je niet tot de medewerkers. Ook vrijwilligers, externen, cliënten, bezoekers en alle anderen met wie je team tijdens het werk te maken krijgt kunnen en moeten een bijdrage leveren. Richt je op alle doelgroepen en stem de informatie af op de persoon die je voor je hebt.
  • Werk nieuwe krachten goed in. Komen er nieuwe mensen in je team, zorg dan dat die ook weten hoe ze hygiënisch kunnen werken. Maak hiervan een vast aandachtspunt in het inwerkprogramma.
  • Benut beschikbare instructiematerialen. Er zijn diverse specifiek op de zorg gerichte hulpmiddelen voor voorlichting, instructie en opleiding beschikbaar. Het aanbod varieert van posters, brochures en films tot complete e-learningmodules.
  • Ken de beperkingen van e-learning. Kennis alleen is niet zaligmakend, het gaat ook om praktische vaardigheden. Die moet je geregeld oefenen. Let dus op bij inzet van e-learning: dit vraagt om een goede inbedding door oefeningen in de praktijk.
  • Schakel deskundige hulp in. Vraag waar nodig hulp of ondersteuning van een hygiënist of de preventiemedewerker.