STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een team

Als je in de gehandicaptenzorg de leiding hebt over een team, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat jullie samen goed omgaan met de risico’s op het gebied van infectieziekten. Hieronder vind je diverse acties die je kunt ondernemen om er als team voor te zorgen dat het risico op besmetting zo klein mogelijk blijft. Bij iedere actie kun je doorklikken naar nadere informatie en tips.

Goed omgaan met bijzondere kwetsbaarheid en risico’s

Is een medewerker of vrijwilliger besmet, of is bijvoorbeeld door ziekte sprake van een verminderde weerstand, zijn er verwondingen in het spel of is er sprake van zwangerschap, is een medewerker jonger dan 18 jaar? Dan is het zaak extra op te letten. De persoon in kwestie kan zelf een verhoogd gezondheidsrisico lopen. Maar hij kan op zijn beurt ook een risico voor anderen vormen. Hieronder vind je enkele zaken waar je op dit gebied op moet letten.

Laat gezondheid voor privacy gaan

Uiteraard is ieders privacy beschermd, maar gezondheid is belangrijker. Zorg ervoor dat medewerkers zich bewust zijn van de besmettingsrisico’s. Ga met je team in gesprek over de afweging tussen privacy en gezondheid, niet alleen van de medewerker zelf maar ook van diens collega’s.

Streef naar zo snel mogelijke melding

Verzoek medewerkers om zich altijd zo snel mogelijk te melden als ze zwanger zijn, of als ze iets onder de leden hebben dat hen kwetsbaarder maakt of infectierisico’s voor anderen kan opleveren. Denk hier bijvoorbeeld aan huidaandoeningen, ernstige diarree, pussende wonden, langdurig hoesten. De bedrijfsarts kan hier eventueel ondersteuning in bieden.

Volg de specifieke regels rond zwangerschap

Bij zwangerschap moet je rekening houden met een aantal specifieke regels. Zorg dat je die kent! Deze arbocatalogus bevat een praktisch overzicht.

Volg de specifieke regels rond jeugdigen (jonger dan 18 jaar)

Jeugdigen worden als risicogroep gezien en worden daarom extra beschermd in de Arbowet. Sommige werkzaamheden met infectierisico’s mogen jeugdigen niet uitvoeren.