STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je team

Van gedegen voorbereiding tot goede evaluatie: als leidinggevende, gedragsdeskundige of andere professional heb je veel mogelijkheden om het veiligheidsbewustzijn van een groep medewerkers te vergroten en hen op het gebied van agressief gedrag te ondersteunen en te begeleiden. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je samen met een groep aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Goede nazorg: een kwestie van maatwerk

Incidenten verschillen onderling, ze zijn niet allemaal even ernstig of ingrijpend. Medewerkers kunnen er bovendien zeer uiteenlopend op reageren. Daarom is goede nazorg altijd een kwestie van maatwerk. Onderstaande principes helpen je om de juiste afwegingen te maken.

  • Zorg dat je tijdig start. De nazorg voor de medewerker moet zo snel mogelijk starten en in elk geval binnen 72 uur nadat het incident heeft plaatsgevonden. Zorg ervoor dat je plaatsvervanger hier bij jouw afwezigheid ook rekening mee houdt én erop is ingewerkt.
  • Maak direct na het incident een eerste inschatting. Hoe ernstig was het gebeurde? Welke behoefte aan ondersteuning verwacht je bij de medewerker? 
  • Praat met de medewerker. Voer een eerste gesprek met de medewerker waarin je vraagt naar zijn behoeften én actief wijst op de diverse mogelijkheden. Zorg dat je het beleid van je organisatie hierover goed kent. Is er in jouw organisatie een BedrijfsOpvangTeam ingericht om ondersteuning te bieden? Of zijn er afspraken over nazorg met externe deskundigen gemaakt? 
  • Kom nog eens op het eerste gesprek terug. Geeft de medewerker in eerste instantie aan dat hij geen gebruik wil maken van de nazorg? Dan is het belangrijk om na te gaan of hij er na enige tijd nog steeds zo over denkt. Herhaal het nazorgaanbod na twee weken. Heeft een medewerker wél gebruikgemaakt van nazorg, dan is dit een goed moment om te bespreken of die ook voldoet.

Dring niets op, maar zwijg ook niets dood

De inzet van professionele opvang of nazorg is niet altijd nodig. Dring die dus niet op als de medewerker er geen behoefte aan heeft. Aandacht en ondersteuning van jou en spontane collegiale steun zijn wel altijd belangrijk. Heb je de indruk dat een medewerker moeite heeft om het gebeurde te verwerken? Lees dan de brochure over reacties na schokkende gebeurtenissen van IVP. Bepaal naar aanleiding daarvan of je alsnog extra ondersteuning wilt aanbieden.

Blijkt na verloop van tijd dat de medewerker psychische klachten aan het incident heeft overgehouden? Denk er dan aan om alsnog het arbeidsongeval bij Inspectie SZW te melden!