STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je team

Van gedegen voorbereiding tot goede evaluatie: als leidinggevende, gedragsdeskundige of andere professional heb je veel mogelijkheden om het veiligheidsbewustzijn van een groep medewerkers te vergroten en hen op het gebied van agressief gedrag te ondersteunen en te begeleiden. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je samen met een groep aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Vier vaste regels bij incidenten: melden, bespreken, handelen en leren

Ieder incident is er één te veel. Daarom verdient ieder incident je aandacht: welke acties moet je eraan verbinden, wat kun je ervan leren? Hieronder vind je vier vaste regels waaraan je met je team bij ieder incident met agressief gedrag moet voldoen.

  • Maak werk van een cultuur van altijd melden. Het melden van incidenten is de noodzakelijke voorwaarde om erop te kunnen reageren én ervan te kunnen leren. Zorg er dus voor dat medewerkers het belang ervan begrijpen en maak melden voor hen laagdrempelig en veilig. Besteed niet alleen aandacht aan waarom het belangrijk is om wél te melden; neem ook redenen serieus die medewerkers kunnen hebben om níet te melden. Zie ook de redenen om wel en niet te melden. Komen er veel van dezelfde soort incidenten voor? Overweeg dan om met turflijsten of clustermeldingen aan de slag te gaan. Maak hier vooraf duidelijke afspraken over!
  • Bespreek ieder incident met de betrokkenen. Het is belangrijk om de feiten op een rij te krijgen en van beide betrokkenen te horen hoe zij het incident hebben beleefd. Alleen zo kun je er immers passend op reageren. Door het gesprek aan te gaan, laat je bovendien merken dat je de agressie hebt opgemerkt en die niet als ‘normaal’ beschouwt of accepteert.
  • Beslis zo snel mogelijk over verdere actie richting de veroorzaker. Wat passend is, hangt uiteraard af van de ernst van het incident. Van een waarschuwend gesprek met een politieagent tot een formele aangifte, en van een formele waarschuwing (‘gele kaart’) tot het ontzeggen van zorg: in deze lijst zie je allerlei mogelijke acties die je na een incident kunt ondernemen. Let op: ook als agressief gedrag bij het ziektebeeld hoort, is aangifte wel degelijk een mogelijkheid. In deze brochure over aangifte doen lees je er meer over.
  • Analyseer incidenten op systematische wijze. Ga ervan uit dat ieder incident uniek is en je iets kan leren dat je nog niet wist. Zo voorkom je herhaling en werk je aan een passende reactie als zich toch weer een incident voordoet. Benut bijvoorbeeld de PRISMA analyse of doe je voordeel met deze lijst met mogelijke vragen om incidenten en meldingen te analyseren. En benut dit voorbeeld van een meldingsformulier om uit iedere melding de juiste informatie te destilleren.