STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je team

Van gedegen voorbereiding tot goede evaluatie: als leidinggevende, gedragsdeskundige of andere professional heb je veel mogelijkheden om het veiligheidsbewustzijn van een groep medewerkers te vergroten en hen op het gebied van agressief gedrag te ondersteunen en te begeleiden. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je samen met een groep aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Agressie: zes acties die een team stimuleren om te leren

Op het gebied van agressie ben je nooit uitgeleerd. Daarom is het belangrijk om er in je team regelmatig aandacht te besteden. Dat gaat het beste in een open cultuur waarin het veilig is om te bespreken wat je hebt meegemaakt en wat er anders had gekund. Afgezien daarvan zijn er diverse manieren om het leren te stimuleren. Hieronder vind je zes concrete acties die hieraan bijdragen.

 • Ga de dialoog over agressief gedrag regelmatig aan. Besteed in het teamoverleg, in de koffiepauze en de wandelgangen regelmatig aandacht aan het thema. Bespreek samen met je collega’s, het management en de gedragsdeskundige hoe je het veiliger voor jezelf en voor je cliënt kan maken. De VeiligPlus-aanpak kan je bijvoorbeeld helpen om alles bespreekbaar te maken. Op Opent externe link in nieuw schermwww.veiligplusaanpak.nl vind je praktische informatie, materialen en ervaringsverhalen van andere organisaties. Bekijk bijvoorbeeld hoe Gemiva-SVG groep gevoelens van onveiligheid bespreekbaar maakt:

  • Zorg voor een passend trainingsaanbod.  Zorg voor regelmatige herhalingen afgestemd op en afhankelijk van het agressieve gedrag waar medewerkers mee te hebben. Organiseer regelmatig het bespreken van casussen, intervisie en trainingen. 
  • Benut online beschikbare informatie. Kijk samen naar online filmpjes en websites en stimuleer medewerkers om dit ook zelfstandig te doen. Zo kunnen zij zichzelf op ieder gewenst tijdstip voorbereiden op agressief gedrag, ook buiten de reguliere overleg- en trainingsmomenten om.
  • Oefen samen het inschatten van situaties. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, kunnen collega’s van elkaar leren en (meer) begrip krijgen voor elkaars afwegingen.
   Neem bijvoorbeeld de handout van Duidelijk over agressie er eens bij, die agressief gedrag in rood, oranje en groen gedrag indeeld. Kijk dan een voorbeeldfilmpje op Youtube. Welke kleur verbindt jouw team aan een voorbeeldfilmpje en is dat terecht? En neem daarna een cliënt, situatie of incident in gedachten. Hoe schat je het dan in? Welke afweging is gemaakt. Kan dit anders? Beter? Of was dit de beste oplossing?
  • Bespreek samen hoe je gewenst gedrag kunt stimuleren. Verdiep je bijvoorbeeld eens in de Triple C methodiek of laat je inspireren door gentle teaching zoals Zideris dat toepast. De Triple-C methodiek richt de aandacht op behoeften van de cliënt (en niet op het probleemgedrag) en herstel van het gewone leven, door het aanbieden van een zinvol dagprogramma. Beide methodieken zijn erop gericht om zodanig goed contact met de cliënt te hebben dat agressief gedrag sterk vermindert.

  Tools