STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je team

Van gedegen voorbereiding tot goede evaluatie: als leidinggevende, gedragsdeskundige of andere professional heb je veel mogelijkheden om het veiligheidsbewustzijn van een groep medewerkers te vergroten en hen op het gebied van agressief gedrag te ondersteunen en te begeleiden. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je samen met een groep aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Eerste acties tijdens en na een incident

Doet zich een incident voor waarbij agressie in het spel is, dan is het heel belangrijk dat hier een passende reactie op volgt. Reactie richting alle betrokkenen, van ondersteuning tot –aan de veroorzaker- duidelijk maken dat je organisatie het ongewenste gedrag niet accepteert. Hieronder vind je tips en tools voor de eerste acties tijdens en na een incident.

  • Laat collega’s nooit aan hun lot over! Slaat iemand alarm, dan moet er altijd snel ondersteuning komen. Zorg dus dat alle medewerkers weten wat ze kunnen en moeten doen. En dat je ook zelf weet hoe je kunt handelen bij agressief gedrag.
  • Bied ook direct na afloop van incidenten ondersteuning. In deze checklist lees je waar je aan moet denken bij deze eerste opvang van medewerkers die een incident hebben meegemaakt.
  • Spreek de veroorzaker aan op zijn gedrag. Doe dit binnen 48 uur, want anders laat je hem impliciet weten dat hij het nog wel een keer mag doen en is de kans op herhaling dus groot. Hou hierbij rekening met wie de veroorzaker is.  Komt het agressieve gedrag van een cliënt, houd dan rekening met diens beperking. Hoe kun je dit het beste overbrengen? Welke afspraken kun je met je cliënt maken?