STAG Logo

Grenzen stellen aan ongewenst intiem gedrag

In deze brochure wordt besproken hoe je grenzen stelt aan ongewenst gedrag.

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de VVT sector maar breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

Gezond en zeker.

Sluit aan bij doel:

Omgaan met oranje gedrag, Handelen bij rood gedrag

Aan de slag!

Opent externe link in nieuw schermGrenzen stellen aan ongewenst intiem gedrag.