STAG Logo

Agressie moet je melden

De brochure “Agressie-incidenten moet je melden” geeft voor de medewerker het belang weer om een incident te melden. Ook gaat de brochure in op de procedure voor melden en registratie(systeem) en het bespreken van de melding in het teamoverleg.

Aan de slag!

Opent externe link in nieuw schermAgressie moet je melden.

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de VVT sector maar breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

Gezond en Zeker.

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag - nazorg bij agressie-incidenten.