STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/werkdruk-werkplezier.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als je voor de opdracht staat om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met werkdruk omgaat, heb je de keuze uit diverse mogelijkheden. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt gaan. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Signalen oppikken en oppakken: vijf tips

Medewerkers, teams of organisaties die langdurig uit balans zijn en meer energievreters dan energiegevers ervaren, ondervinden daar gevolgen van. De signalen variëren per medewerker en per team. Waar de één steeds stiller wordt, raakt een ander juist sneller van slag of geïrriteerd. En terwijl in het ene team een klaagcultuur ontstaat, kunnen in het andere meer conflicten optreden. De kern is: ‘anders dan anders’ – medewerkers en teams gedragen zich anders dan je van hen gewend bent. De kunst is om zulke signalen zo vroeg mogelijk op te pikken. Hieronder vind je daar vijf tips voor.

  • Betrek iedereen bij de signalering. Besteed in voorlichting en training expliciet aandacht aan signalen van overmatige werkdruk. Als medewerkers en teams die bij zichzelf én bij hun collega’s kunnen (h)erkennen, is de kans veel groter dat je problemen tijdig opmerkt. Je kunt hierbij de signalenlijst ‘Anders dan anders’ benutten.
  • Stimuleer een open cultuur. Werkdruk effectief bestrijden doe je samen. Dat gaat het best als medewerkers met elkaar in gesprek gaan over signalen. En als ze elkaar ondersteunen als iemand overloopt of even niet lekker in zijn vel zit.
  • Bevorder de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden. Het is heel belangrijk dat zij bereid en in staat zijn om een open gesprek met elkaar te voeren over de balans tussen werkdruk en werkplezier. Tijdige (h)erkenning van signalen, een goed gesprek en constructieve afspraken kunnen verzuim voorkomen! De Opens external link in new windowkernvragen uit de aanpak van www.voortgezetwerkplezier.nl kunnen hierbij van pas komen. Ook de koerskaart en de gespreksleidraad met gesprekskaarten van checkjewerkstress.nl kunnen hiervoor behulpzaam zijn.
  • Train leidinggevenden. Zij vervullen een sleutelrol bij het (h)erkennen van signalen en het voeren van goede gesprekken. Ook zijn ze cruciaal bij het coachen van medewerkers en het maken en begeleiden van afspraken die de balans herstellen.
  • Ga zelf het gesprek aan. Benut (h)erkende werkdruksignalen om je eigen beleid tegen het licht te houden. Ga in gesprek met de betrokkenen om uit te vinden of je beleid nog beter kan. Spreek waar nodig acties af om de balans te herstellen, voer deze uit en evalueer ze.