STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/werkdruk-werkplezier.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als je voor de opdracht staat om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met werkdruk omgaat, heb je de keuze uit diverse mogelijkheden. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt gaan. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Werkdrukbeleid ontwikkelen

Goed werkdrukbeleid ontwikkelen betekent dat je niet alleen een structurele aanpak inricht, maar die ook borgt. Dit kan er als volgt uitzien: 

Goed werkdrukbeleid ontwikkelen betekent dat je niet alleen een structurele aanpak inricht, maar die ook borgt. Dit kan er als volgt uitzien: 

 1. Voer een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit. Je moet precies weten of werkdruk in jouw organisatie een risico is en zo ja, waar het met name speelt.
 2. Verricht aanvullend onderzoek. Maak onderscheid tussen teams en zoek per geval uit wat de precieze oorzaken van werkdrukproblemen zijn. Dit is onmisbaar om goede maatregelen te formuleren.
 3. Maak een plan van aanpak. Benoem welke maatregelen je neemt om de balans te verbeteren.
 4. Voer het plan van aanpak uit. Ga aan de slag met de maatregelen die je hebt geformuleerd.
 5. Zorg voor goede evaluatie. Beoordeel geregeld de voortgang van de maatregelen uit het plan van aanpak. Bereik je het effect dat je voor ogen had? Herhaal na een paar jaar de RI&E om vast te stellen of je duurzaam succes hebt geboekt.

Onmisbaar in je plan van aanpak

Benoem bij de maatregelen in het plan van aanpak altijd wat je gaat doen aan:

 • voorlichting en training
 • medewerkers bij je maatregelen betrekken
 • het leidinggeven versterken
 • maatregelen om preventieve aandacht te schenken aan signalen
 • maatregelen om werkdruk te verminderen
 • maatregelen om werkplezier te bevorderen.

Kiezen: ongewenst gedrag integreren of niet?

Bepaal of je voor ongewenst gedrag apart beleid wilt formuleren. Werkdruk en ongewenst gedrag kunnen eventueel ook samen deel uitmaken van een integraal beleid tegen psychosociale arbeidsbelasting. Wat je ook kiest, zorg ervoor dat je beleid tegen pesten, discriminatie en seksuele intimidatie op orde is. Dergelijk ongewenst gedrag veroorzaakt enorm veel stress en heeft grote impact.

Handig hulpmiddelen: werkdrukalarm en werkdrukinstrument voor de zorg

Op zoek naar een goede methode om werkdruk te meten en aan te pakken? Het werkdrukalarm is specifiek voor de gehandicaptenzorg ontwikkeld en voorziet in een veelomvattende aanpak. Je hoeft niet het volledige alarm te gebruiken om er voordeel van te hebben. Losse onderdelen inzetten is ook een goede optie. Ook het werkdrukinstrument voor de zorg kan je goed van pas komen.