STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/werkdruk-werkplezier.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als je voor de opdracht staat om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met werkdruk omgaat, heb je de keuze uit diverse mogelijkheden. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt gaan. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

De werkdruk gericht te lijf: zes maatregelen

Veel genoemde werkdrukoorzaken in de gehandicaptenzorg zijn de werklast en tijdsdruk (te veel moeten doen in te weinig tijd), onvoldoende samenwerking en gebrekkige communicatie. Hieronder vind je zes verbetermaatregelen voor deze oorzaken.

  • Blijf altijd op zoek naar verbetering. Check regelmatig op organisatie- en teamniveau wat je slimmer kunt organiseren. Voorkom wel dat je altijd middenin een reorganisatie zit. Want ook dat kan een bron van werkstress zijn.
  • Benut de inzichten van de werkvloer. Kies je voor een werkdrukaanpak per team? Luister dan goed naar verbetersuggesties die vanuit de teams komen en voer deze waar mogelijk door. Kijk ook over de teams heen welke behoeftes er breed in de organisatie zijn. Mogelijk kan het ene team profiteren van wat het andere heeft bedacht.
  • Bewaar de balans tussen regelnoodzaak en regelmogelijkheden. Structureer de organisatie en de teams bij voorkeur zodanig dat teams zelf mogen beslissen over wat er in hun team moet worden geregeld. Ga hierbij wel na of die zelfsturing in overeenstemming is met wat medewerkers kunnen en willen. Eigen regelmogelijkheden stellen medewerkers en teams in staat om hun eigen werkdruk en werkplezier te managen. Maar wie altijd alles zelf moet uitzoeken en regelen terwijl hij behoefte heeft aan structuur en tijd met de cliënt, raakt uit balans.
  • Bied begeleiding bij organisatieveranderingen. Veel zorgteams ervaren werkdruk doordat ze meer willen doen dan met de huidige bezetting (en financiering) mogelijk is. Speelt dit ook in jouw organisatie? Begeleid de teams dan in het afscheid van ‘vroeger’. Richt de blik op hoe de zorg in de nieuwe situatie afdoende kan worden georganiseerd.
  • Besef dat goede samenwerking niet vanzelfsprekend is. Besteed aandacht aan de kwaliteit van overleg en samenwerking. Vergeet hierbij ook (het inwerken van) uitzendkrachten en de vakantieplanning niet.
  • Werp een kritische blik op het rooster. Zijn aanvangs- en eindtijden van diensten een vaststaand gegeven, of zijn er per team flexibele afspraken mogelijk? Bieden de roosters medewerkers een vaste vrije dag of andere mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen? Ga ook eens na of het roosteren voor alle teams op dezelfde manier moet verlopen. Mogelijk is er ruimte voor flexibiliteit die jullie nog niet benutten.