STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/werkdruk-werkplezier.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet zijn regels opgenomen over psychosociale arbeidsbelasting, waar ook werkdrukproblematiek onder valt. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Er zijn verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, en rechten voor ondernemingsraden. Ook in de cao van de gehandicaptenzorg zijn afspraken over werkdruk en PSA gemaakt.

Drie verplichtingen voor werknemers

Op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet heb je als medewerker enkele verplichtingen. Op het gebied van werkdruk komen die neer op het volgende.

  • Je hoort naar vermogen zorg te dragen voor je eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokkenen. Werkdrukproblemen bij jezelf én bij anderen moet je dus zo goed mogelijk signaleren en aanpakken. Wat je zelf niet kunt oplossen hoor je aan te kaarten, zodat er iets aan kan worden gedaan.
  • Je bent verplicht opgemerkte gevaren voor de veiligheid en gezondheid direct te melden. Signaleer je overmatige werkdruk, dan mag je die informatie dus niet voor jezelf houden: doe er iets mee!
  • Je bent verplicht actief mee te werken en mee te doen als je werkgever voorlichting en training over werkdruk aanbiedt.

Je hoort je werkgever en je collega’s waar nodig te helpen om werkdruk te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken. Oftewel: binnen de grenzen van het redelijke mag er van je worden verwacht dat je op alle mogelijke manieren je steentje bijdraagt.