STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een team

Ben je leidinggevende, ergocoach of werk je in een zelfsturend team, dan sta je voor de uitdaging om met jouw team de kans op fysieke overbelasting zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder vind je praktische aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Bij ieder punt kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie en concrete oplossingen.

Ondersteuning van en voor een ergocoach

Een ergocoach heeft binnen een afdeling of organisatie een extra verantwoordelijkheid voor de preventie en vermindering van fysieke belasting. Deze medewerker ondersteunt en begeleidt collega’s en fungeert als aanspreekpunt, aanjager en motivator. Teams die fysieke belasting willen terugdringen kunnen hier veel aan hebben! Het is wel van belang dat leidinggevende en ergocoach het onderling eens zijn en goed samenwerken.

 • Verleen elkaar rugdekking. Ben je ergocoach, dan heb je ‘rugdekking’ nodig van de leidinggevende om bovenstaande taken goed te kunnen uitvoeren. Ben je leidinggevende, dan kun je op jouw beurt veel hebben aan de deskundigheid van de ergocoach. Zorg dat jullie onderlinge overeenstemming hebben over wie wat doet.
 • Zorg voor goede randvoorwaarden. Om alle taken van een ergocoach goed uit te voeren zijn goede voorwaarden nodig. Zorg samen in elk geval voor het volgende:
  • voldoende tijd om dit werk uit te voeren;
  • mogelijkheden om het werk te organiseren;
  • praktijkrichtlijnen fysieke belasting binnen de gehandicaptenzorg en hoe je die kunt volgen;
  • training en scholing voor verdere deskundigheidsbevordering.
 • Benut beschikbare informatie en hulpmiddelen. Jullie hoeven echt niet zelf het wiel uit te vinden. Er zijn veel hulpmiddelen en praktische informatie beschikbaar.