STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een team

Ben je leidinggevende, ergocoach of werk je in een zelfsturend team, dan sta je voor de uitdaging om met jouw team de kans op fysieke overbelasting zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder vind je praktische aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Bij ieder punt kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie en concrete oplossingen.

Rekening houden met zwangerschap en borstvoeding

Als een medewerkster in je team zwanger is, moet je er rekening mee houden dat zij verminderd fysiek belastbaar is. De belastbaarheid neemt verder af naarmate de zwangerschap vordert. Ook als de jonge moeder na de bevalling borstvoeding geeft, moet je rekenen op beperkingen. Vooral bij cliëntgebonden handelingen kan dit alles best een puzzel opleveren. Hieronder vind je tips en aanknopingspunten.

  • Benut de optie van deskundige ondersteuning. Wijs de zwangere medewerkster op de mogelijkheid van een preventief consult door de bedrijfsarts. Dit consult kan de basis zijn om het werk aan te passen, als dat nodig is.
  • Ken de regels voor werken tijdens zwangerschap. Er zijn algemene regels die houvast geven als je samen wilt bepalen wat wel en niet kan. En wat verstandig is. Concrete afspraken hierover zijn te vinden in de BeleidsSpiegel. Zorg dat je ze kent! Ook de BeleidsSpiegel geeft hiervoor concrete handvatten.
  • Zorg dat er een rustruimte is. Naarmate de zwangerschap vordert, neemt het belang van voldoende rust toe. Een werkneemster houdt de combinatie van zwangerschap en werk beter vol als er op het werk een ruimte is waar zij kan rusten.
  • Bied borstvoedingsfaciliteiten. Als een werkneemster borstvoeding wil geven, moet haar werkgever daar zo veel mogelijk aan meewerken. De werkneemster heeft recht op extra pauzes, een geschikte afsluitbare ruimte om te kolven en koelgelegenheid om gekolfde melk te bewaren. Besef verder dat borstvoeding geven energie kost: zorg dat je met de medewerkster in gesprek blijft over dit onderwerp en neem eventuele klachten serieus.
  • Bouw de belasting na het verlof rustig op. Ook na terugkeer van zwangerschapsverlof kan de belastbaarheid nog beperkt zijn en aanpassing van het werk vereisen. Bouw de belasting niet te snel op en vraag de medewerkster geregeld hoe zij de belasting ervaart.