STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een team

Ben je leidinggevende, ergocoach of werk je in een zelfsturend team, dan sta je voor de uitdaging om met jouw team de kans op fysieke overbelasting zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder vind je praktische aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Bij ieder punt kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie en concrete oplossingen.

Rekening houden met ouder wordende medewerkers

Bij het ouder worden neemt de belastbaarheid van medewerkers onvermijdelijk af. Concrete afspraken hierover zijn te vinden in de BeleidsSpiegel. Twee praktische tips om hier goed mee om te gaan.

 1. Stimuleer medewerkers om goed voor zichzelf te zorgen.
  Medewerkers kunnen zelf veel doen om hun vitaliteit op peil te houden. Het proces van afnemende belastbaarheid tegenhouden kan niet, vertragen kan wel! Wijs collega’s op de tips voor medewerkers.
 2. Bewaak de balans.
  Onderzoek bij het verstrijken van de jaren samen regelmatig opnieuw de mogelijkheden om de belasting in balans te houden met de belastbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan:
  • Kortere diensten. Hiermee kun je de verhouding tussen inspanning en rust over de werkweek in balans houden.
  • Beperking van het aantal onregelmatige diensten.
  • Vermindering van het aantal nachtdiensten.
  • Wijziging van het takenpakket: bijvoorbeeld minder fysiek inspannende taken, meer werkzaamheden waarbij de medewerker zijn ervaring kan benutten.
  • Spreiding van piekmomenten over de werkdag.
  • Het op peil houden van je eigen belastbaarheid is ook van belang. Denk hierbij aan voldoende beweging per dag bijvoorbeeld door te wandelen of te zwemmen.

Tools