STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een team

Ben je leidinggevende, ergocoach of werk je in een zelfsturend team, dan sta je voor de uitdaging om met jouw team de kans op fysieke overbelasting zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder vind je praktische aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Bij ieder punt kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie en concrete oplossingen.

Fysieke overbelasting voorkomen door elkaar scherp te houden

Het is belangrijk dat teamleden elkaar aanspreken op verkeerd of afwijkend gedrag. Maar ook dat ze elkaar weten te stimuleren in correct en positief gedrag. Drie praktische tips om elkaar op dit gebied scherp te houden.

  • Maak afspraken met elkaar. Het zou heel mooi zijn wanneer je als team de volgende afspraak met elkaar kunt maken: ‘we kiezen voor de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting en dus waken we over elkaar’.
  • Bevorder dat teamleden elkaar aanspreken op gedrag. Heb je samen afspraken gemaakt, dan ben je ook samen verantwoordelijk. Het is dus niet raar als de ene medewerker de andere een tip geeft. Of een compliment. Ook moet het normaal zijn om elkaar te corrigeren als iemand onverstandig met risico’s omgaat.
  • Benut de instrumenten die je hebt om dit te stimuleren. Als leidinggevende heb je op dit gebied diverse mogelijkheden. De informele manier, waarbij je direct reageert op gedrag van collega’s. En de formele, waarbij je veilig en gezond gedrag bespreekt in teambijeenkomsten en functionerings- en beoordelingsgesprekken van medewerkers.