STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een team

Ben je leidinggevende, ergocoach of werk je in een zelfsturend team, dan sta je voor de uitdaging om met jouw team de kans op fysieke overbelasting zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder vind je praktische aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Bij ieder punt kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie en concrete oplossingen.

Beoordeel en los op

Cliëntgebonden werkzaamheden: specifieke risico’s en passende oplossingen

Fysieke belasting heeft vele vormen en gedaanten, die per functie en werksoort uiteenlopen. Voor cliëntgebonden functies zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Afhankelijk van de mobiliteit kan de zorg voor jouw cliënten fysiek belastend zijn. Wees in het bijzonder alert op overbelasting bij het tillen en ondersteunen van lichamelijk beperkte en obese cliënten.
 • Gebruik de TilThermometer. Hiermee bepaal je snel waar hulpmiddelen nodig zijn en welk werk je anders moet organiseren om overbelasting te voorkomen. Roep indien nodig de hulp in van je Arbocoördinator, Preventiemedewerker, ErgoCoach, Ergotherapeut of Fysiotherapeut.
 • Stimuleer zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van je cliënten, zo beperk je de fysieke belasting voor je medewerkers en onderhoud je de vermogens van minder mobiele cliënten. Een handig hulpmiddel hiervoor is de zelfredzaamheidsradar.
 • Onderzoek agressief gedrag of jij dit gedrag van de cliënt kan aanpassen door jouw manier van bejegening. Als dit lukt vermindert het jouw fysieke belasting. De PDL-methode kan hierbij helpen, maar er staan ook tips in het BlijfGezond Boekje of bekijk de Free Learnings.
 • Zorg voor onderhoud van je hulpmiddelen.
 • Zorg dat je teamleden één koers varen. Het is van belang om zowel tegenover elkaar als tegenover cliënten één lijn te trekken bij de inzet van hulpmiddelen en de activering van de cliënt. Spreek per cliënt af hoe hij of zij wordt verplaatst en hoe het wassen, baden en douchen wordt gedaan. Leg dat vast in het cliëntendossier zodat je elkaar erop kunt aanspreken.

Ondersteunende werkzaamheden: specifieke risico’s en passende oplossingen

Fysieke belasting heeft vele vormen en gedaanten, die per functie en werksoort uiteenlopen. Voor ondersteunende functies en werkzaamheden zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Gebruik de Praktijkrichtlijnen voor ondersteunende functies. Hiermee beoordeel je snel waar hulpmiddelen nodig zijn en welk werk je anders moet organiseren om fysieke overbelasting te voorkomen.
 • Zorg voor onderhoud van je hulpmiddelen.

Beeldschermwerk: specifieke risico’s en passende oplossingen

Fysieke belasting heeft vele vormen en gedaanten, die per functie en werksoort uiteenlopen.
Voor beeldschermwerk zijn er de volgende aandachtspunten:

 • Richt werkplekken goed in. Zorg dat je teamleden beschikken over goed kantoormeubilair. Stoelen en beeldschermhoogte zijn instelbaar, tafels bij voorkeur ook. Bij flex-werkplekken is het belangrijk dat de instelling eenvoudig te veranderen is. Kijk bijvoorbeeld hier voor tips over werken met een computer of lees deze folder over beeldschermen.
 • Maak afspraken over werken met laptop, tablet of smartphone. Stel hulpmiddelen beschikbaar als medewerkers langdurig met een laptop werken, zoals een dockingstation of een laptopstandaard met los toetsenbord en muis. Organiseer het werk zodanig dat langdurig werken met een tablet of smartphone niet nodig is. Spreek medewerkers stimulerend of corrigerend aan op hun gedrag en geef zelf het goede voorbeeld.
 • Maak afspraken over thuiswerk. Biedt je organisatie ruimte voor thuiswerk? Zorg dan dat medewerkers gezond thuis kunnen werken. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werkplek thuis voldoet aan de ergonomische eisen. Is een werknemer verplicht om thuis te werken, dan moet de werkgever zorgen voor een deugdelijke werktafel, werkstoel, beeldscherm, toetsenbord, muis en zo nodig printer. Ook moet hij dan instructie geven over goede instelling van de werkplek en toezien op correct gebruik.
 • Reguleer de werkdruk. Het is bekend is dat klachten door beeldschermwerk sneller ontstaan als er sprake is van hoge werkdruk. Kijk in deze arbocatalogus bij het thema werkdruk-werkplezier

Meer informatie over het voorkomen van klachten van beeldschermwerk vindt u bij het onderdeel Tips voor werken met computers.