STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede aanpak van fysieke belasting binnen een hele organisatie, dan is het vooral zaak om een doordacht beleid in te richten. Er valt er veel te doen, maar je kunt ook veel voordeel behalen.

PAGO

De basis voor het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) volgt uit uw risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Als er sprake is van een reëel arbeidsgebonden gezondheidsrisico voor medewerkers, moet de werkgever een PAGO aanbieden. Medewerkers zijn niet verplicht om aan zo'n PAGO mee te werken.

Voor beeldschermwerk is dit zo wie zo het geval. De werkgever moet werknemers in de gelegenheid stellen om onderzoek naar het gezichtsvermogen te ondergaan.

Aandachtspunten:

  • De privacy van medewerkers moet goed zijn gewaarborgd. Medewerkers mogen hun medisch dossier inzien, maar hun werkgever niet.
  • De resultaten van het onderzoek moeten zorgvuldig worden teruggekoppeld.

Voordelen van een PAGO:

  • Vroegtijdig opsporen van eventuele gezondheidsschade.
  • Preventie
  • Beoordeling effectiviteit van maatregelen.