STAG Logo

Veiligheidspaspoort

Het veiligheidspaspoort voor zorg en welzijn is vergelijkbaar met het ergocoachpaspoort. Hgeznet geeft aan wat elke zorgmedewerkers moet kennen (opleidingseisen) en kunnen (taakomschrijving). Het veiligheidspaspoort helpt om te bepalen wat je nodig hebt (kennis, kunde, training) om jóuw taak in jóuw werkomgeving goed te kunnen uitvoeren. Het helpt je om je taak beter uit te voeren en om samen een veiliger gevoel te krijgen. Instellingen bepalen zélf hoe zij het paspoort inzetten. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als 'aftekenboekje' waarin je bijhoudt wat je goed kent en kunt, en waar aanvullende deskundigheid gewenst is. Zodoende is het paspoort ook bruikbaar bij coachgesprekken.

Aan de slag!

Alle documenten die bij het Veiligheidspaspoort horen:

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de VVT maar breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

Gezond & Zeker.

Sluit aan bij doel:

Agressiebeleid.