STAG Logo

Omgaan met verbale agressie

In deze brochure lees je hoe je verschillende vormen van verbale agressie herkent en hoe je hier mee om kunt gaan.

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de VVT sector maar breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

Gezond en zeker.

Sluit aan bij doel:

Omgaan met oranje gedrag, Handelen bij rood gedrag

Aan de slag!

Opent externe link in nieuw schermLees de brochure.