STAG Logo

Leren de-escaleren

Brochure over hoe medewerkers kunnen leren om handig op agressie te reageren.

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de VVT sector maar breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

Gezond en zeker.

Sluit aan bij doel:

Omgaan met oranje gedrag.