STAG Logo

Handreiking beroepsgeheim, politie en justitie van V&VN

Deze handreiking geeft zorgverleners handvatten voor het omgaan met het beroepsgeheim in contact met politie en/of justitie. De handreiking gaat in op ‘de regels’ van het beroepsgeheim in contact met politie en/of justitie.

Aan de slag!

Opent externe link in nieuw schermHandreiking beroepsgeheim, politie en justitie.

Doelgroep:

Breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

V&VN.

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag - opvolging richting de veroorzaker.