STAG Logo

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie van KNMG

Bij incidenten staat het medisch beroepsgeheim soms onder druk. In deze handreiking vind je tips en praktische voorbeelden om om daar mee om te gaan.

Aan de slag!

Opent externe link in nieuw schermHandreiking beroepsgeheim en politie/justitie.

Doelgroep:

Breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

KNMG.

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag - opvolging richting de veroorzaker.