STAG Logo

Leermaterialen over 'Handelen bij rood gedrag'

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van ‘Handelen bij rood gedrag’. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

E-learningmodules Gezond en Zeker: E-Coach

Diverse e-learningmodules (E-Coach) gerelateerd aan agressiepreventie en -hantering. Meer informatie.

Voorbeeldformulier waarschuwing

Veiligezorg® heeft dit voorbeeldformulier voor een officiële waarschuwing ontwikkeld voor ziekenhuizen. Meer informatie.

Veiligezorg® in ziekenhuizen

Praktische voorbeelden vanuit de ziekenhuispraktijk Meer informatie.

Stroomschema aangifte doen

Deelnemers aan een training van Radar Vertige krijgen na afloop deze kaart. Meer informatie.

Omgaan met verbale agressie

In deze brochure lees je hoe je verschillende vormen van verbale agressie herkent en hoe je hier mee om kunt gaan. Meer informatie.

Leren van casussen

Zorgverleners die vastlopen met cliënten met ernstig probleemgedrag kunnen voor advies terecht bij het CCE. Meer informatie.

Kaart nazorg

Deelnemers aan een training van Radar Vertige krijgen na afloop deze kaart. Meer informatie.

Hoe meer meldingen, hoe beter het veiligheidsbeleid

Het melden van incidenten is cruciaal voor een goed veiligheidsbeleid. Meer informatie.

Handreiking beroepsgeheim, politie en justitie van V&VN

Deze handreiking geeft zorgverleners handvatten voor het omgaan met het beroepsgeheim in contact met politie en/of justitie. Meer informatie.

Handreiking beroepsgeheim en politie/justitie van KNMG

Bij incidenten staat het medisch beroepsgeheim soms onder druk. Meer informatie.

Handreiking analyseren agressie incidenten

Deze handreiking is bedoeld voor teams, managers en Vim-commissies om oorzaken van gemelde incidenten grondig te analyseren en aan te pakken. Meer informatie.

Handreiking aangifte doen

Deze handreiking geeft duidelijkheid aan leidinggevenden over het doen van aangifte en het vervolg op de aangifte tot en met het opzeggen van de behandelingsovereenkomst. Meer informatie.

Filmpje over aangifte doen

Dit filmpje is goed te gebruiken als introductie van een les. Meer informatie.

Eerste opvang na incident

Brochure over het organiseren van zorg voor het slachtoffer in de eerste minuten na een incident. Meer informatie.

Een coördinator als centraal aanspreekpunt

Een coördinator kan de spin in het web zijn die beleid en praktijk wel samenbrengt. Meer informatie.

Anonimiteit in het strafproces

Nadere uitleg van bestaand beleid over (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces. Meer informatie.

Agressie moet je melden

De brochure "Agressie-incidenten moet je melden" geeft voor de medewerker het belang weer om een incident te melden. Meer informatie.

Agressie Analyse Kaarten

De Agressie Analyse Kaarten zijn bedoeld voor teams om een afzonderlijk incident te analyseren maar ook om een cluster van incidenten te beschouwen. Meer informatie.

Ouderenzorg

Op de website van Zorg voor Beter vind je veel leermateriaal voor de VVT sector, ouderenzorg. Meer informatie.

Aangifte bij de politie, hoe doe je dat?

Het melden van incidenten is cruciaal voor een goed veiligheidsbeleid. Meer informatie.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Deze syllabus komt vanuit het leren in een instelling voor gehandicaptenzorg, maar kan prima als inspiratie dienen voor andere branches en het onderwijs. Meer informatie.

Minipocket “Genoeg over agressie”

De minipocket is eigenlijk bedoeld voor veiligheidscoaches maar biedt voor alle medewerkers de nodige basisinformatie. Meer informatie.

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart. Meer informatie.

Evaluatie-instrument

Hoe meet je of leerdoelen behaald zijn? Meer informatie.