STAG Logo

Anonimiteit in het strafproces

Nadere uitleg van bestaand beleid over (gedeeltelijke) anonimiteit in het strafproces.

Aan de slag!

Opent externe link in nieuw schermAnonimiteit in het strafproces.

Doelgroep:

Breed inzetbaar.

Ontwikkelaar:

Rijksoverheid.

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag - opvolging richting de veroorzaker.